Fons van WanroijFons van Wanroij was lange tijd leraar Nederlands. Zijn belangstelling voor de kunsten en de geschiedenis leidde tot enkele publicaties en de organisatie van veelsoortige culturele evenementen in stad, lande en buitenlanden. Voor die evenementen schreef en schrijft hij lied- en toneelteksten.