Concertserie

1918-2018

1918 was in veel opzichten een woelig jaar. Politiek gezien was de wapenstilstand van Compiègne die het einde van de 1e Wereldoorlog inluidde van vitaal belang. Maar ook in muzikaal opzicht gebeurde er een en ander.
Debussy overleed op 25 maart van dat jaar in Parijs. Hij groeide tijdens zijn leven uit tot een van de belangrijkste artistieke vernieuwers van zijn generatie. Zijn geniale ideeën waren bepalend voor de ontwikkeling van de hedendaagse muziek. Veel componisten en ook jazz-musici zagen hem als hun belangrijkste muzikale voorbeeld. Gedurende vijf concerten worden de vele aspecten van zijn werk belicht. Bovendien gaan we in de serie concerten met oude muziek op zoek naar de Franse voorlopers en inspiratiebronnen van Debussy.

Tien dagen voordat Debussy overleed, stierf in Parijs de jonge componiste Lili Boulanger op 24-jarige leeftijd. Zij studeerde aan het Conservatorium in Parijs, werd aanvankelijk uiteraard zeer beïnvloed door Debussy maar vond al snel haar eigen stem en won in 1913 als eerste vrouw ooit de Prix de Rome, een belangrijke erkenning voor haar grote talent. Ondanks haar snel verslechterende gezondheid bleef ze constant werken aan een indrukwekkend oeuvre. Haar stijl is door haar fysieke conditie vaak donker en somber maar kent ook ontroerende en bijna naïeve en optimistische kanten.

1918 was ook het jaar waarin Leonard Bernstein het levenslicht zag. Bernstein is wellicht het meest geliefd door zijn musical West Side Story, zijn extraverte dirigeerstijl en zijn talloze tv-presentaties. Hij heeft echter een omvangrijk en serieus muzikaal oeuvre nagelaten. Daarnaast was hij een groot inspirator voor een generatie Amerikaanse componisten. We belichten vooral die laatste kant door muziek van zijn vrienden en tijdgenoten te laten horen. Zodoende wordt een verrassende blik op een turbulente periode in de Amerikaanse klassieke muziek geworpen.

In Groningen werd in hetzelfde jaar de schildersvereniging De Ploeg opgericht. Een van de schilders, Jan Altink vond het nodig dat de Groninger kunst zou worden “ontgonnen” en kwam zo op de naam van de vereniging.
In 1921 besloot men tot de uitgave van het Blad voor de Kunst waaraan ook componist Daniël Ruyneman meewerkte. Ruyneman had een belangrijke positie in het Groninger kunstleven en was een groot pleitbezorger van hedendaagse muziek. Hij ensceneerde bijvoorbeeld werken van Debussy in samenwerking met Ploegschilder Johan Dijkstra. Een mooie gelegenheid dus om in dit jubileumjaar de muzikale contacten van de Ploeg te verkennen.
Daarnaast wordt in het Grand Theatre een semi-concertante uitvoering van een opera over het leven van Ploeglid Hendrik Werkman uitgevoerd door alumni van het Prins Claus Conservatorium.

Verder kunt u genieten van prachtige programma’s met muziek van Sjostakovitsj, Mompou, vrouwelijke componisten, muziek uit Bohemen, de Young Masters in Concert serie, de lunchconcerten van de deelnemers aan de Summer Academy en nog veel meer.

PDG Cares! vindt ook dit jaar weer plaats evenals een tweetal tot de verbeelding sprekende lectures in de serie Muziek & Wetenschap die u zeker niet mag missen.